La captura de so

Per norma general, la imatge sempre acostuma a passar per sobre de l’àudio, però com a futurs professionals del món de la comunicació audiovisual, hem de ser capaços de donar a cada un dels elements de les nostres produccions el nivell d’importància necessari per tal d’aconseguir el millor resultat.

La captura del so, igual que la de la imatge, és el moment més crític de la producció i el que decidirà la qualitat del resultat final, si en aquest punt fallem serà molt complicat, i en alguns casos impossible, ser capaços de reparar l’error, i per tant d’aconseguir un producte que es pugui considerar realment professional.

El micròfon que utilitzem en la captació del so és un dels elements principals que determinarà la qualitat del nostre producte final. Es defineix com a un element transductor electroacústic que transforma les ones sonores en impulsos elèctrics, i es pot classificar segons diferents variables com la seva sensibilitat, la fidelitat, la direccionalitat, la resposta de freqüència, la distorció, la impedància o el soroll.

Al meu parer, considero que la característica més rellevant en el moment d’escollir un micròfon concret és la seva direccionalitat, és a dir, la capacitat d’un micròfon de captar el so segons la direcció de la que prové. Per aquest motiu em centraré en la classificació de micròfons segons el seu patró polar, que és la representació gràfica de l’angle de captació d’un aparell.

Així doncs, trobem que, segons el seu angle de captació, els micròfons es poden classificar en tres grans grups: els omnidideccionals, els bidireccionals, i els unidireccionals.

Micròfon omnidireccional

En el primer cas, els omnidreccionals, capten els sons que provenen de qualsevol direcció, és a dir, té un diagrama polar de 360º. Això implica que, a més del so concret que ens interessa, també captarem qualsevol petit soroll que tinguem al nostre voltant. Per aquest motiu són poc aconsellables en produccions televisives, però recomanables ens les radiofòniques, ja que ens ofereix la possibilitat de d’escoltar per igual als diferents interlocutors. També s’utilitza en exteriors quan ens interessa captar el so ambient.

Micròfon bidireccional

En el segon cas, els bidireccionals, es caracteritzen per captar tant el so procedent de la part frontal com de la posterior, però ignoren completament qualsevol so que provingui dels laterals. També se’ls anomena micròfons en forma de 8, això és degut a la seva representació en el patró polar, que situa les màximes sensibilitats als 0 i als 180º. Aquest grup de micròfons s’utilitzen normalment per entrevistes, però són poc aconsellables ja que impedeix processar les veus per separat.

En últim lloc, els unidireccionals, són aquells que només capten el son que prové de la part frontal i ignoren tota la resta. Aquest són molt utilitzats en produccions televisives i cinematogràfiques, ja que  permeten enregistrar tan sols l’àudio que ens interessa sense que ens entri soroll d’altres fons sonores. Els micròfons unidireccional es divideixen el cardioide, supercardioide i hipercardioide, depenent del seu grau de direccionalitat.

Per una banda, els cardioides són els menys direccionals de tots, ja que permeten obrir al màxim l’angle de captació. Normalment s’utilitzen en actuacions quan poden estar a prop de la font. Per altra banda, els supercardioides són una mica més direccionals que els anteriors, ja que eliminen qualsevol font sonora que no estigui directament enfocada. I per acabar trobem els hipercardioides, que és el més direccional dels tres, aquests micròfons s’utilitzen quan no es vol captar res de so ambient, però requereixen que s’apunti a la font sonora de manera molt precisa.

Micròfons unidireccionals

Així doncs, ens adonem que cada un dels diferents micròfons estan dissenyats expressament per una situació concreta, per tant, l’elecció d’un o altre determinarà el resultat del nostre enregistrament de so. Considero que aquesta decisió és fonamental ja que un error en aquest punt de la producció, pot suposar haver de repetir la gravació, i en molts casos això pot resultar molt complicat o fins i tot impossible.

Bibliografia:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s