El protocol MIDI

Què és?

El protocol MIDI (Musical Instrument Digital Interface) fa referència al llenguatge que utilitzen els aparells d’audio per a comunicar-se. D’aquesta manera es poden enviar dades i informació musical entre els aparells, els quals han d’estar configurats amb el protocol MIDI. De fet el protocol MIDI és un codi que coneixen els aparells i que els permet “conversar” entre ells i perquè nosaltres poguem enviar la informació musical que desitjem. Per exemple, un aparell pot enviar a un altre que reprodueixi una cançó en un to, un volum o una intensitat determinada. La informació que es transmet no és sonora sinó que es tracta de dades que l’altre aparell interpreta per a la reproducció del so.

Quan va sorgir?

Durant els anys setanta s’utilitzava el sintetetitzador digital però provocava problemes als usuaris ja que cada fabricant utilitzava un sistema diferent i molts eren incompatibles.

Més endavant, ja als anys vuitanta , Roland, Yamaha i Kaway van definir l’especificació MIDI al document l’any 1983. D’aquesta manera es va facilitar molt la producció i la composició musical.

Quins són els conceptes que formen part del protocol MIDI?

Hi ha vuit conceptes que formen part del protocol MIDI i que és la informació i els paràmetres que es transmet d’un dispositiu a un altre:

  • – To (Note). És la nota musical de l’instrument.
  • – Veu (Voice).
  • – Intensitat (Volume).
  • – Timbre (Program).
  • – Pulsació (Velocity).
  • – Durada
  • – Latència (Latency)
  • – Canal MIDI. Hi ha un total de 16 canals.

Per tant quan un dispositiu electrònic envia informació i dades a un altre ho fa seguint aquests conceptes.

Com funciona?

El protocol MIDI funciona a partir de tres terminals o connexions. En primer lloc hi ha el MIDI OUT que és la sortida de dades d’un dispositiu electrònic. Després hi ha el MIDI IN que és l’entrada de dades a un dispositiu. Per últim el MIDI THRU que és un connector de sortida que envia una còpia exacte de les dades que entren al mateix dispositiu a través del MIDI IN.

Els tres tipus de connxions MIDI

Els tres tipus de connxions MIDI

Hi ha dos tipus de dispositius MIDI, els controladors i els no controladors. Els controladors són aquells que envien els missatges MIDI, com per exemple els teclats o els seqüenciadors. Els no controladors són els que executen el missatge que els ha enviat el controlador. Aquests generen el so a partir dels missatges rebuts, com per exemple els samplers, les caixes de so o els sintetitzadors.

Funcionament MIDI

Funcionament MIDI

Els dispositius controladors només poden enviar per un sol canal, en canvi els no controladors que són els receptors  poden rebre informació a partir de diferens canals.

Per què s’utilitza el protocol MIDI?

El MIDI s’utilitza en l’àmbit audiovisual, per a totes aquelles feines que requereixin una producció musical. Es fa servir per enviar missatges d’un dispositiu o instrument electrònic a un altre.

El Midi també permet modificar el so i per tant ajuda a la composició musical.

D’altra banda l’aparció del protocol MIDI va ajudar a l’aparició de nous tipus de música, l’electrònica. A partir d’aquí van sorgir nous estils com el dance, el house, el techno, el trance i el new age. Amb aquests nous estils va sorgir també la figura del DJ que treballa enviant informació de l’ordinador a la taula de mescles i modificant-ne els paràmetres dins a assolir el so desitjat.

Quins són els avantatges en utilitzar el protocol MIDI?

Un dels principals avantatges és que permet modificar el so fàcil i ràpidament, com per exemple modificar el to, el volum dels instruments o la velocitat. D’altra banda, el MIDI també té l’avantatge que ocupa poc espai ja que la mida de l’arxiu és més petita que la d’un arxiu digital.

Actualment amb la rapidesa en la que avança la tecnologia s’ha pogut desenvolupar una aplicació per a Iphone que treballa amb el protocol MIDI i permet controlar i enviar missatges MIDI a través del mòbil.

App per a Iphone que permet transmetre missatges MIDI des del dispositiu mòbil

iRing: App per a Iphone que permet transmetre missatges MIDI des del dispositiu mòbil

Fonts utilitzades:

– Apunts Tàller d’Àudio Digital

Hispasonic [en línia] El protocolo MIDI [Consulta 29 de gener de 2013]

Introducción el MIDI [en línia] Introducción al MIDI [Consulta 28 de gener de 2013]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s