Què és el MIDI?

Què és?

La paraula MIDI fa referència a les sigles “Musical Instrument Digital Interface” ( Interfície Digital d’Instruments Musicals). El podríem definir com un protocol de comunicació serial que permet als ordinadors, controladors i altres tipus de dispositius musicals electrònics, comunicar-se i compartir informació pels sons. Continue reading

Advertisements